Mikrokanavat eri käyttökohteissa, edut ja kustannusperusteet

 

Mitä tarkoitetaan kuidun asentamisella mikrokanaviin erilaisissa käyttökohteissa?

Kuituverkko on mahdollista asentaa useisiin erilaisiin kohteisiin, joissa jokaisessa on omat erityispiirteensä. Tässä artikkelissa käymme läpi mikrokanavatekniikan etuja ja kustannusperusteita liityntä- ja sisäverkoissa.

 

Varaus

Varauksella tarkoitetaan tässä yhteydessä mikrokanavan asentamista kohteeseen senhetkistä käyttötarvetta suuremmalla määrällä.

Perinteisen valokuitukaapeliasennuksen varaus tulevia käyttötarpeita varten rakennetaan asentamalla johdinreiteille ylimääräisiä kuituja, jotka voidaan myöhemmin ottaa käyttöön tarpeen mukaan.

Mikrokanavatekniikan varaus luodaan asentamalla kohteeseen mikrokanavanippu, johon jätetään tyhjiä putkia tulevaisuuden tarpeiden varalle. Kuitutarpeen kasvaessa tyhjiin putkiin voidaan asentaa tehokkaasti  lisää kuituja puhaltamalla.  Näin ollen johtimien lisäykset tai johdintekniikan kehittyessä johdinvaihdokset voidaan toteuttaa mikrokanavaan ilman vaativia kaivuutöitä. Tekniikan avulla varauksen luominen on kustannustehokkaampaa kuin perinteisen valokuitukaapeliasennuksen ja kuituverkko on elinkaarikustannuksiltaan edullisempi.

 

Varauksen luominen liikekiinteistöihin

Mikrokanavatekniikalla voidaan rakentaa varaus koko kiinteistöön. Valmiuksista on etua esimerkiksi liikekiinteistöissä, joissa tilojen käyttötarpeet vaihtelevat vuokralaisten mukaan.

Mikrokanavia käyttämällä varaus voidaan rakentaa kaikkiin käyttöpisteisiin noin 40 prosentin (ks. taulukko lopussa) kokonaiskustannuksilla verrattuna siihen, että kuitukaapelointi rakennettaisiin perinteisellä valokaapeloinnilla. Rakennusvaiheen jälkeen liikekiinteistön vuokralaiset voivat itse asennuttaa kuidut tarvitsemiinsa käyttöpisteisiin. Näin tiloista saadaan aina käyttötarpeeseen sopivat.

Kiinteistön verkon laatu on mikrokanavatekniikalla myös helpompi varmistaa. Lue tästä lisää kohdasta Verkon laatu.

 

Varauksen luominen asuinkiinteistöihin

Kuituvalmiuksien tuominen asuinkiinteistöihin on jo määritelty linjasaneerauksen ja uudisrakennuksen osalta viranomaisten taholta ja jokaiseen käyttöpisteeseen vaaditaan asennettavaksi vähintään 4 yksimuotokuitua.

Myös asuinkiinteistöihin voidaan asennusvaiheessa luoda varaus lisäkuidulle, mikä antaa asukkaalle mahdollisuuden kuituasennukseen. Kuituyhteyden asentaminen omaan kotiin on halpaa, eikä se velvoita kaikkia saman taloyhtiön asukkaita osallistumaan asennuskustannuksiin.

Kiinteistön verkon laatu on helppo varmistaa mikrokanavatekniikalla.

 

Runkoverkko ja kiinteistöliittymät

Kasvava kuitutarve näkyy nyt jo markkinoilla ja saaneerattaviin kiinteistöihin usein päivitetään kuituyhteys tai lisätään kuitumääriä saneerauksien yhteydessä. Varsinkin kiinteistöliittymien kohdalla teiden avaamiset aiheuttavat rakennusurakkaan merkittäviä kustannuksia niin liikennöintijärjestelyiden kuin kaivuutöidenkin osalta. Kun verkonrakennuksen yhteydessä kiinteistöliittymät rakennetaan mikrokanavatekniikalla, voidaan varaukseen asentaa tarvittava kuitu murto-osalla niistä kustannuksista, mitä uuden kuidun kaivaminen kiinteistöön maksaisi.

Kaistavaatimusten kasvaessa niin 5G tekniikan kuin kuluttajien viihdekäytönkin osalta tarvitaan myös runkoverkkoon lisää kuitukapasiteettia. Myös runko-osuuksille kapasiteetin lisääminen valmiiksi rakennettuun varaukseen on elinkaarikustannuksiltaan merkittävästi uuden kaapelin kaivamista kustannustehokkaampi tapa.

 

Verkon laatu

Kiinteistökohteissa törmätään valitettavan usein huonosti asennettuihin kaapelireitteihin niin sähköistyksen kuin tietoliikenneyhteyksien osalta. Jos kuitukanavat on asennettu virheellisesti, puhallusvaihe ei onnistu ja huonosti asennetut kanavareitit tulevat ilmi kuidun asennusvaiheessa.

Mikrokanavatekniikassa jatkokset, joista viat usein löydetään, tehdään kanavaan, ei kuituun. Tämä vähentää merkittävästi kunnossapitokustannuksia ja parantaa verkon laatua. Pinnoitettua kuitukaapelia asennettaessa voi osa monisäikeisen kuitukaapelin kuiduista vahingoittua, jos koko kapasiteettia ei oteta välittömästi asennuksen jälkeen käyttöön. Tilaajalle mikrokuitutekniikka on siksi erinomainen keino varmistaa kanava-asennusten laatu ja verkon toimintakyky.

Vertailutaulukosta käy ilmi, että mikrokuitutekniikka on myös kustannuksiltaan edullisempi tapa rakentaa kuituverkkoa* kuin perinteinen maakaapeliasennus.

 

 
Näyttökuva (116).png
 
Henri Memonen