Mikrokaapelin laadukas asentaminen

 

Artikkeli käsittelee maakaapeloinnin asennustöiden nykytilaa sekä sitä, miten verkon laatua voidaan parantaa nykyaikaisin työmenetelmin.

 

Maakaapeloinnin nykytilanne

Maakaapelointia tehdään valitettavasti usein puutteellisilla työtavoilla. Esimerkkinä tästä ovat tilanteet, joissa kaivinkoneella vedetään kaapelia ilman rullakkoja tai syöttölaitteita. Tällöin asentajalla ei ole kaapelin asennukseen tarvittavista sallittujen vetovoimien määristä tarkkaa tietoa ja kaapelinvalmistajan määrittelemät maksimivetolujuudet ylitetään helposti. Lue lisää kaapelin vetovoiman laskemisesta.

 

Älä rasita kaapelia

Maakaapelointi tehdään oikein silloin, kun kaapeliin kohdistuvat voimat, kuten vetolujuus, ovat mahdollisimman pieniä. Lähtökohtana on, että mitä pienempi voima kaapeliin kohdistuu, sitä paremmin suunniteltu rakenne pysyy kasassa ja kaapelin käyttöikä kasvaa.

 

Vetosukka tai vetopää

Kaapelinvalmistajat määrittelevät kaapeleille aina suurimman sallitun vetolujuuden. Yleensä valmistaja määrittelee sallitut vetolujuudet kahdelle eri kohteelle:
a.) vetopäälle (asennetaan tehtaassa kaapeliin valmiiksi)
b.) vetosukalle (vetää kaapelin pinnoitteesta)
Jos asennusvaiheessa kaapelinvalmistajan ilmoittama sallittu vetolujuus ylitetään, raukeaa valmistajan kaapelille määrittämä takuuaika.

 
strumpf_pulling-grip_3.10-fill-280x280.jpg

Vetosukka kolmelle kaapelille

 

 

Kaapelivinssi

Maakaapeloinnissa tulisi käyttää aina vinssiä, jonka avulla pystytään mittamaan kaapeliin kohdistuva vetolujuus vedon aikana. Vinssillä varmistetaan, ettei määrättyjä vetolujuuksia ylitetä. Kaapelinvalmistajat valmistavat myös vinssejä, joissa on rajakytkin vetolujuuksille. Rajakytkin tuo lisävarmuutta asennukseen.

Digitaalisella mittarilla varustetut vinssit mittaavat vetoon käytettyä aikaa, vedon pituutta, käytettyjä vetovoimia sekä mahdollistavat vedon dokumentoinnin ja tietojen sähköisen tallentamisen. Jos kaapeli vaurioituu, koko tapahtumaketju voidaan käydä läpi digitaalisen mittarin avulla.

Tilaaja voi olla varma työn laadusta, kun urakan yhteydessä toimitetaan mittariin tallennetut tiedot kaapelivedosta. Osa tilaajista sisällyttääkin nykyään jo tarjouspyyntöihinsä vaatimuksen kaapelivedon tietojen mittaamisesta ja dokumenttien toimittamisesta.

  • Vinkki: Laske alustavat lujuudet etukäteen. Käytä vedossa aina korkeintaan 80 prosenttia maksimivetolujuudesta, jolloin mahdollisten ongelmien esiintyessä voimia voidaan vielä nostaa.

 

 
Screen-Shot-2016-06-02-at-18.02.21.png

Kaapelivinssi

 

 

Pyörästöt ja asennusreitti

Pyörästöillä saadaan kaapeliin kohdistuvia voimia vähennettyä merkittävästi sekä pidennettyä vetojen pituuksia. Pyörästöt vähentävät merkittävästi kuormaa kaapelin pinnassa, mikä säästää kaapelia. Pyörästöjä on hyvä käyttää myös avokaivannossa, jolloin maaperässä mahdollisesti olevat terävät esineet eivät vaurioita kaapelia. Esimerkiksi hiekkaperäisessä maastossa on hyvä käyttää rullia lialta suojaavaa rullakkoa, jossa on taustalevy.

 

 
15_z-ker_103z-fill-280x303.jpg

Kulmarullakko suojalevyllä

 

 

Reitissä olevat mutkat lisäävät vedossa aiheutuvaa kitkaa. Tästä syystä suosituksena on, että kaapelireitti on mahdollisimman suora. Veto kannattaa aloittaa aina korkeimmasta maastokohdasta.

 
Screen-Shot-2016-06-02-at-17.35.05.png
 

Kaapelien veto kanavassa (putkessa) on yleinen toimintatapa. Tällöin kanavan päähän suositellaan asennettavaksi putki-istukalliset pyörästöt, joiden avulla syötön ja ulostulon kitkaa saadaan vähennettyä. Esimerkiksi kovassa putkessa putken reuna voi aiheuttaa kaapeliin vauriota, myös tältä vältytään putken alkupäähän asennettavalla rullakolla.

 

 
    

 

 

 
 
Screen-Shot-2016-06-02-at-17.35.16.png
 

 

Kelapukki tai traileri

Hyvällä laakeroinnilla varustettu ja tasaiselle alustalle asetettu kelapukki edesauttaa kaapelin kelautumista pois kelalta. Samalla se tuottaa tasaisen syötön sekä vakaan alustan kelalle. Kohteissa, joihin päästään ajamaan esimerkiksi kaapelikaivon viereen, on hyvä käyttää kelalle sopivaa traileria, jolloin säästetään lastausaikaa.

Trailereita on saatavilla monenlaisilla lisävarusteilla. Isommissa keloissa kelan hydraulinen ajo auttaa kaapelin tasaisessa purkamisessa kelalta.

Traileria ja kelapukkia valittaessa on syytä selvittää toimittajalle suurimmat mahdolliset käytettävissä olevat kelan koot, kelan maksimipaino ja käytettävissä oleva vetokalusto. Hyvä toimittaja selvittää myös käyttöolosuhteen. Työmaakäyttöä varten voidaan hankkia rekisteröimätön traileri, sillä sitä ei tarvitse vetää tieliikenteen joukossa.

 

 
Screen-Shot-2016-06-02-at-17.50.51.png

Kelavaunu eli Traileri

 

 

Kaapelikoira  eli kaapelin syöttölaite

Kaapelikoira on erinomainen syöttöväline vetopituuksien pidentämiseen, samalla se vähentää kaapeliin kohdistuvaa voimaa. Kaapelikoira voidaan asentaa kaapelin syöttöpäähän, jolloin kelalta syötettävä kaapeli voidaan ajaa tasaisesti kaapelikanavaan.

Pidemmissä vedoissa kaapelikoira voidaan asentaa myös kaapelireitin varrelle kaapelinsyöttäjäksi, jolloin maksimietäisyyksiä voidaan kasvattaa merkittävästi.

Kaapelikoiran avulla voidaan esimerkiksi lyhyitä kiinteistösyöttöjä syöttää kanavaan pelkästään koiran avulla työntämällä.

 
Screen-Shot-2016-06-02-at-17.48.44.png

Kaapelinsyöttölaite – Kaapelikoira

 

 

Kun valitset oikeanlaiset varusteet ja käytät parhaita työtapoja, on kaapelinveto tehokasta ja turvallista. Rakennetaan siis yhdessä Suomeen laadukkaat ja pitkäikäiset maakaapeliverkot.

Voit tutustua tarvittavien vetolujuuksien laskentaperusteisiin Näin lasket kaapelin vetovoiman -artikkelissamme.

Yhteistyöterveisin,

Henri Memonen
Järkevä – Ratkaisut

Henri Memonen