Järkevä - Maahantuonti

 

Miten me Järkevässä näemme maahantuonnin?

Järkevässämaahantuontia ei nähdä pelkästään yksittäisen tavaran tai palvelun ostona ulkomailta. Me näemme maahantuonnin maahan tuotavana tietona, joka konkretisoituu työtapoina ja -menetelminä. Näiden avulla palveluiden ja tuotteiden tuottaminen on yksinkertaisesti tehokkaampaa.

Tehokkaimpien työtapojen perinpohjainen ymmärtäminen ja tiedon välittäminen edelleen asiakkaillemme on meille ensiarvoisen tärkeää, mutta ennen kaikkea osa vahvaa osaamisaluettamme. Järkevän vientituotteena on asiakkaiden toimintatavat ja tietotaito. Osaamisen välittäminen eteenpäin tehdään entistä parempien tuotteiden ja palveluiden toteuttamiseksi.

Maailma on muuttunut. Sen sijaan, että tukeutuisimme pelkästään omien markkinoidemme sikäli vakuuttavaan osaamiseen, on uskallettava katsoa ulospäin niiden markkinoiden osaamiseen, joita voimme hyödyntää ja jatkojalostaa. Osaamisen saaminen vaatii osaamisen välittämistä. Kotimaisten markkinoiden vahvan osaamisen vaihtaminen ulkomaisten markkinatoimijoiden kanssa heidän osaamiseensa, on kiistatta hyödyllistä. Arvostetaan siis omaa osaamistamme samalla, kun tunnistamme muilta löytyvän osaamisen.

 

Entä kilpailukykymme?

Valitettavan usein kilpailukyvyn sanotaan olevan peruste toimintatapojen piilottelulle. Me uskomme korkealaatuisen osaamisen kotimarkkinoilla parantavan kaikkien markkinoilla toimivien toimintaedellytyksiä. Näemme myös suomalaisen osaamisen kehittämisen tärkeänä arvona, josta ei tingitä.

 

Patentilla se selviää

Oman toimintatavan tai työkalun voi myös suojata. Suosittelemme patentin hakemista, mikäli yrityksellänne on tarjottavanaan uniikki ratkaisu, jolla se kilpailee omalla toimialallaan. Olemme kuitenkin huomanneet, että patentin hakuvaiheessa joudutaan usein toteamaan kentällä jo olevan useita vastaavanlaisia ratkaisuja – jotka joskus ovat jopa parempia kuin viritteillä olevan patenttihaun ratkaisu. Hakeminen kuitenkin kannattaa, sillä patentin hakuvaiheessa asia selviää.

 

Mitä toivomme asiakkailtamme?

Toivomme asiakkailtamme entistä avoimempaa keskustelua alalla vallitsevista toimintatavoista ja ratkaisuista. Tiedon jakamisen avulla voimme yhdistää useita vahvoja toimitapoja, joiden tehokkuudesta myös teidän yrityksenne hyötyy.

Yhteistyöterveisin,

Henri Memonen
Järkevä – Ratkaisut

Henri Memonen