Uusi ja kestävämpi ratkaisu valokuituliittymiin

 

Kerromme, miksi kannattaa putkittaa, eikä kaivaa kuitukaapelia suoraan maahan.

 

Järkevä – Ratkaisut tuo valokuitumarkkinoille uuden kannattavamman toimintatavan eli putkittamisen sekä kuituasennukset putkissa.

Ruotsissa ja Virossa mikrokanavatekniikan eli putkituksen käyttö on mittavasti Suomea edellä. Putkittaminen ja kuitupuhallus ovat asennusvaiheessa kustannustasoltaan samaa tasoa kuin maakuitukaapelin kaivaminen suoraan maahan, mikäli verrataan tuotteiden ostohintoja. Kuitupuhaltamisella tarkoitetaan mikrokuitukaapelin asentamista suoraan putkeen paineilman avulla. Usein myös kysytään, tuoko putkittaminen kuituasentamisen työvaiheisiin yhden ylimääräisen vaiheen? Kyllä, asennusvaiheessa näin onkin. Putkittamisella on kuitenkin monia muita etuja valokuidun koko elinkaaren kannalta ja asennus itsestään ei merkittävästi kasvata kuluja. Listasimme edut alle asiakasryhmittäin.

 

Näin eri asiakasryhmät hyötyvät putkittamalla tehdyistä valokuituasennuksista

Verkonomistajat

 • Kunnossapitokustannukset vähenevät: Rikkoutuneen tai vaurioituneen kaapelin vaihtaminen putkeen on mittavasti nopeampaa ja edullisempaa kuin uuden kuidun kaivaminen maahan.
 • Rakennusvaiheen mikrokanavavalmiudella saadaan taattua tulevaisuuden kapasiteetin lisääminen:  Asentamalla johdinreiteille tyhjiä putkia voidaan tulevaisuuden kuituverkon vaatimukset täyttää merkittävästi pienemmin kustannuksin kun johdinreittejä ei tarvitse kaivaa uudestaan.
 • Rakennuskustannukset voidaan mitoittaa olemassa olevien tarpeiden mukaisesti: Mitoittamalla putkien koko oikein voidaan olemassa olevaan putkistoon puhaltaa helposti uutta kuitukapasiteettia, eikä rakennusvaiheessa maahan tarvitse kaivaa suurinta kuitukaapelia varalta.
 • Kehittyneempi tekniikka pienentää kustannuksia: Kuten kaikella tekniikalla, on kuituverkoillakin elinkaarensa. Kun verkko rakennetaan putkitustekniikalla, voidaan vanhentunut kuitutekniikka korvata ja lisätä myöhemmin uudella, pienin kustannuksin.
 • Asennusvarmuus lisääntyy: Asennusvaiheessa mahdolliset asennusvirheet tulevat esiin puhallusvaiheessa ja virheet korjataan aina urakoitsijan toimesta. Verkonomistaja saa näin urakan päätteeksi luotettavan järjestelmän ja laadukkaamman verkon omistukseensa.
 
Screen-Shot-2016-03-18-at-10.41.08.png
 

 

Liike- ja asuntokiinteistöjen rakennuttajat ja isännöitsijät

 • Uusien liike- ja asuntokiinteistöjen putkittamisella käyttöpiste valmius kuituliittymiä varten: Kuitujohtimen asentaminen voidaan tehdä kohteessa käyttötarpeen mukaisesti.
 • Linjasaneerauskohteisiin saadaan valmius tulevaisuuteenkin: Asuntokiinteistöihin toteutetaan nykyinen vaatimus kuituliittymän tuomisesta linjasaneerauksien yhteydessä. 2016 vuoden alussa astui voimaan sisäverkkomääräys (Viestintävirasto, Määräys 65 B/2016), joka edellyttää kuituverkon rakentamista kiinteistöihin.
  • Putkittamisen mahdollistama valmius kiinteistölle säästää kapasiteetin lisäyskustannuksissa merkittävästi.

 

Pääurakoitsijat

 • Pääurakoitsijat pystyvät varmentamaan aliurakoinnin laadun: Asentamisen yhteydessä mahdolliset asennusvirheet tulevat esiin puhallusvaiheessa ja virheet korjataan aina urakoitsijan toimesta. Takuutöiden riski pienenee.
 • Uusi toimintatapa: Uuden toimintatavan yleistyminen lisää kilpailukykyä ja antaa etulyöntiaseman verkon rakentamisurakoissa.
 • Vähemmän valvontaa: Uusien asuntojen ja liikekiinteistöjen loppukuidutukset (FTTH) voidaan tehdä valvomatta puhallusprosessia kuitupuhalluslaitteiden kehittymisestä johtuen. Tämä mahdollistaa sen, että asentaja voi dokumentoida asennusvaihetta samanaikaisesti puhallusvaiheen yhteydessä.

 

 
MicroFlow_Front.jpg

Microflow kuitupuhalluskone

 

 

Sähköurakoitsijat ja kunnossapitäjät

 • Asennusvaiheen ongelmat vähenevät: Puhallustekniikalla kaapelivaurioriski pienenee ja liitäntäkohtia on vähemmän. Työ saadaan suoritettua päätteiden osalta suunnitellulla tavalla ilman turhia vianetsintäoperaatioita. Kun sähköurakoitsija tekee kuitupuhallusta, voidaan samalla varmistaa, ettei kaapelin asennusvaiheessa ole ilmennyt ongelmia.
 • Kunnossapitotyöt vähenevät: Kun kaapeleissa on vähemmän jatkoksia, on niiden kunnossapito helpompaa.
 • Uusi työkaluteknologia mahdollistaa paremman työtehokkuuden: Uudet asunto- ja liikekiinteistöjen loppukuidutukset (FTTH) voidaan tehdä valvomatta puhallusprosessia kuitupuhalluslaitteiden kehittymisestä johtuen. Tämä mahdollistaa sen, että asentaja voi dokumentoida asennusvaihetta samanaikaisesti.

 

Maanrakennusurakoitsijat

 • Tuo lisätyötä kaivuu-urakoihin: Urakoissa kaivetaan putkilla valmius kuituasennuksia varten. Kaivuutyön jälkeen tehtävät puhallustyöt sopivat usein maanrakennusurakoisijoille ja tuovat lisätyötä urakoihin.
 • Työn laatu varmistetaan: Kun kaapelit puhalletaan itse, voidaan varmistaa, ettei kaivuutyön aikana ole tapahtunut kaapelivaurioita, ja että putkitustyö on tehty kunnolla.

 

 
MiniFlow-RAPID_koblingsende-300x181.jpg

Miniflow Rapid kuitupuhalluskone

 

 

Uuden toimintatavan omaksuminen suunnittelusta aina asennukseen asti vaatii koulutusta, jota Järkevä – Ratkaisut tarjoaa asiakkailleen yhteistyöverkoston tukemana.

 

 
Jarkeva-logo-musta-e1463432935115.png
 

Työkalujen, koulutus sekä myynti.

Järkevä – Ratkaisut –

info@jarkeva.fi
Puh. +358 (0) 50 587 1255

http://www.jarkeva.fi