Rekisteriseloste

 

HENKILÖTIETOLAIN (523/99) 10 §:N MUKAINEN REKISTERISELOSTE.

 

REKISTERINPITÄJÄ

Järkevä – Ratkaisut Oy, Jarperintie 276, V50. 33960 Pirkkala

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

into@jarkeva.fi

REKISTERIN NIMI

Järkevä – Ratkaisut Oy:n asiakasrekisteri.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS (REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS)

Järkevä – Ratkaisut tiedottaa asiakkaitaan ja sidosryhmiään sähkö- ja televerkon rakentamisen uusimmista työtavoista ja niissä käytettävästä kalustosta.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Hakijan henkilöön liittyvät perustiedot

  • Etu- ja sukunimet
  • Sähköpostiosoite
  • Suoramarkkinointikiellot

TIETOJEN LUOVUTUS

Järkevä – Ratkaisut Oy voi luovuttaa tietoja lainsäädännön sääntelemissä rajoissa. Koko Järkevä – Ratkaisut Oy:n henkilöstöllä ja sen lukuun toimivilla ulkopuolisilla henkilöillä on vaitiolovelvollisuus liittyen kaikkiin asiakastietoihin.

REKISTERIN SUOJAUS

Henkilörekisterin käyttö on rekisterinpitäjän organisaatiossa ohjeistettu ja henkilörekisteriin pääsy on rajattu siten, että sekä manuaalisesti tallennettuihin, että sähköistiin järjestelmiin tallennettuihin henkilörekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne rekisteröidyn työntekijät, joilla työnsä puolesta on siihen oikeus. Rekisterinpitäjä on järjestänyt toimitiloihinsa kulunvalvonnan. Sähköiset järjestelmä on suojattu palveluntuottajien ohjelmistojen avulla. Järjestelmään sisäänpääsy edellyttää kultakin rekisterin käyttäjältä määriteltyjen käyttäjätunnusten ja oikean salasanan syöttämistä

Henri Memonen