Valokuitukaapeleiden asennus ja käsittely

Johdanto

Valokaapelit rikkoutuvat hyvin helposti, jos niitä käsitellään väärin tai jos asennusohjeita ei noudateta.

Ohjeessa annetut tiedot on otettava huomioon asennettaessa ja käsiteltäessä valokaapeleita. Jos perussääntöjä rikotaan, seurauksena voi olla kaapelin siirto-ominaisuuksien heikkeneminen tai kaapelin pysyvä vaurioituminen ja käyttöiän lyhentyminen.

Käsikirja toimii myös uusien kaapelien asennuksessa ja jo asennetuissa kaapeleissa ilmenevien ongelmien ratkaisuoppaana.

Ohje on laadittu sillä oletuksella, että asiakkaalla on yleistietoa valokaapeleiden rakenteesta ja siihen liittyvästä terminologiasta. Ota tarvittaessa yhteyttä Järkevä– Ratkaisut Oy:hyn.

Käytetyt symbolit:

 

 
Näyttökuva (23).png
 

Käsittely ja säilytys

Kaapelikeloja ei saa pudottaa miltään korkeudelta. Valokaapelikelat on aina asetettava seisomaan päädyn reunojen varaan, ja ne on tuettava kiilalla liikkumisen estämiseksi. Kelat voi jättää tukematta kiilalla ainoastaan silloin, kun kelat asetetaan toistensa väliin poikittain toisiinsa nähden:

 

 
Picture3.png
 

 

HEAVY DUPLEX-, SIMPLEX- ja DUPLEX-kaapeleita sekä keloja, joilla on halkaisijaltaan enintään 4 mm:n kaapeleita, voidaan pinota päädyn päälle. Kaapeli on kuitenkin kiinnitettävä kutistekalvolla yksittäisten kaapelikelojen löystymisen estämiseksi.

Sisätiloissa käytettäväksi tarkoitettuja kaapeleita voidaan säilyttää vain suljetuissa tiloissa, jossa ei ole kosteutta. Yleis- ja ulkokäyttöön tarkoitettuja kaapeleita voidaan säilyttää ulkotiloissa. Kaapelien päiden on kuitenkin oltava vesitiiviitä. Jos kaapeli on vanerikelalla, kelaa on säilytettävä siten, ettei vesi pääse vaurioittamaan kelaa.

Käsiteltäessä keloja nosturilla kuormaa kantavien vaijerien väliin on laitettava tanko, jotta vaijerit eivät kohdista painetta kaapeliin kelan kylkien välityksellä: kuva 2

 

 
Näyttökuva (25).png
 

 

Nostettaessa keloja haarukkatrukilla keloihin voidaan tarttua ainoastaan sivuilta ja vain trukilla, jonka haarukat ulottuvat turvallisesti kelan päädyn ulkopuolelle: kuva 3

 

 
Näyttökuva (26).png

Keloja voidaan vierittää vain lyhyitä matkoja ja vain kovalla ja tasaisella pinnalla.

 

Kaapelin kelaaminen / purkaminen kelalta

Kaapeleita voidaan kelata ja purkaa kelalta vain yli 5 °C:n lämpötilassa. Jos kaapelia on tarpeen purkaa kelalta matalammassa lämpötilassa, kaapelia on säilytettävä 20 °C:n minimilämpötilassa vähintään 24 tuntia etukäteen. Kaapelia kelattaessa kaapelin kelaussuunta (taivutussuunta) on säilytettävä. Kelalta purettaessa ei saa muodostua S-muotoa:

 

 
Picture8.png

 

Purettaessa kaapelia kelalta on tarpeen säilyttää jatkuva ja tasainen veto. Kaapelin purkaminen kelalta ilman vetoa voi aiheuttaa yksittäisten kieppien löystymistä. Siitä seuraa molemminpuolista vajaata vetoa, jolloin kaapeliin kohdistuu terävää nykimistä. Se vaurioittaa valokuituja.

 

Kaapelin taivutussäde

Tämän arvon määrittää kaapelin valmistaja. Jos arvo ylitetään, seurauksena voi olla ulospäin näkymätön kuituvaurio, joka ei välttämättä ilmene heti asennuksen jälkeen vaan vasta myöhemmin. Sen vuoksi on tärkeä noudattaa kaapelin minimitaivutussädettä koskevia ohjeita sekä asennuksen aikana että asennuksen jälkeen.

 

 
Picture10.png
 

 

Kaapelin vetolujuus

Ellei toisin ole ilmoitettu, kaikki Järkevä – Valokaapelit on suunniteltu olosuhteisiin, joissa toimenpiteiden aikana kaapeliin ei kohdistu vetorasitusta tai joissa kaapeliin kohdistuu ainoastaan sellainen veto, ettei se aiheuta rasitusta kaapelin sisällä olevaan kuituun (sellainen vaihtoehto on ilmaistu kaapelin teknisissä tiedoissa). Jos kaapeleihin kohdistuu rasitusta toimenpiteiden aikana, suosittelemme keskustelemaan asiasta Järkevä – Ratkaisut Oy:n kanssa ennen kaapelin asennusta.

Suurin sallittu veto on ilmoitettu kaapelin asennusta varten, eikä arvoa saa koskaan ylittää! Kyse ei ole voimasta, joka katkaisee kaapelin, vaan rajasta, joka takaa kuitujen pysymisen ehjänä.

On erittäin suositeltavaa, että asennuksen yhteydessä sijoitetaan välikaapeli ja vetokaapeli, joiden avulla vallitsevaa kaapelin vetoa voidaan valvoa jatkuvasti. Kuvaa tarvittaessa myös video asennuksen kulusta, koska siitä on paljon apua asennuksen jälkeen ilmenevien ongelmien selvittämisessä. Kitkan pienentämiseksi asennuksen aikana voidaan käyttää voiteluainetta. Varmista ennen käyttöä, että se on yhteensopivaa kaapelin päällystemateriaalin kanssa.

 

Pystyasennus

Järkevä – Valokaapeleissa käytetään geeliä, joka kestää olomuodossaan 24 tuntia jopa 70 °C:n lämpötilaan asti. Geeli ei sisällä öljyä ja säilyttää ominaisuutensa kaapelin koko käyttöiän ajan. Sen vuoksi valokaapeleita voidaan asentaa pystysuuntaisesti käyttämällä toisiosuojauksena erillistä geelitäytteistä putkea joko yhdellä keskiputkella tai moniputkikaapelina. Tämä ei koske moniputkia, joissa sisempi kaapeliputki (yksittäisten putkien välinen tila) on täytetty geelillä. Emme suosittele sellaisten kaapeleiden asentamista pystyyn.

Vetolujuuden taivutussädettä ja muita parametreja koskevat samat ehdot kuin missä tahansa vaaka-asennuksessa. Toimenpide koskee asennusta ulkotiloihin sekä sisätiloihin, viemärijärjestelmiin jne.

Pystyyn asetettavat kaapelit on varmistettava kiinnikkeillä, etteivät ne pääse liukumaan. Yksittäisten kiinnikkeiden välisen maksimietäisyyden on oltava sellainen, että kiinnikkeiden välissä olevien kaapeleiden paino ylittää vetolujuuden eikä rasita kaapelissa olevia kuituja. Pystysuuntaiseen kaapeliin muodostetaan vaakasuuntaisia silmukoita jännitystä poistavaksi elementiksi ja estämään kaapelin liikettä siinä tapauksessa, että kuormaa kantavasta rakenteesta kohdistuu tärinää kaapelin alaosassa olevaan kiinnikkeeseen. Silmukoiden välinen etäisyys riippuu kaapelissa olevien putkien sisähalkaisijasta:

 

 
Screen-Shot-2017-04-25-at-9.53.37-768x429 (1).png
 

 

Jos alaosassa oleva kaapeli kytketään suoraan liitinpaneeliin, sen on kuljettava kolmen silmukan kautta. Tämän tarkoitus on suhteuttaa kaapelien pituuden muutos lämpötilan muutoksiin. Tämä on paneelin alaosasta:

 

 

 
Picture12.png
 

 

 

Kaapelin kiertyminen

Vältä kaapelin kiertymistä asennuksen aikana, koska se voi aiheuttaa rasitusta kuidulle. Jos asennat yli 30 metrin pituisen kaapelin ja vedät sen kapeamman osan läpi (esim. maan alla), pura kaapelia kelalta etukäteen. Sijoita kaapelit vapaasti lattialle kahdeksikon muotoon: kuva 8. Kaapeleiden asettaminen silmukalle estää kiertymistä. Silmukan halkaisija tulisi olla 2– 4 metriä kaapelin jäykkyyden mukaan. Kahdeksikon pituus on 8– 10 m.

 

 
Picture13-768x136.png
 

 

Kerrosten väliin on suositeltavaa laittaa esimerkiksi pahvia. Kuva 9

 

 
Picture14.png
 

 

Ennen kuin poistat kaapelin kahdeksikolta, kallista sitä 180 astetta muiden henkilöiden avustuksella siten, että kaapelin alkupää osoittaa ylöspäin: kuva 10

Kun olet vetänyt kaapelin läpi, älä kelaa sitä takaisin kelalle, vaan aseta se takaisin kahdeksikon muotoon tulevaa käyttöä varten.

 

 
Screen-Shot-2017-04-25-at-9.54.52-768x450.png
 
Henri Memonen