Rahoitus kalustohankinnoissa

 

RAHOITUSVAIHTOEHDOT KALUSTOHANKINNOISSA

Järkevä – Ratkaisut suosittelee aina hyvin ja huolellisesti tehtyä kalustonratkaisua niin tarvekartoituksen, kuin rahoituksenkin osalta. Tässä artikkelissa käsittelemme, mitä hankinnassa tulisi ottaa huomioon ja miten eri rahoitusvaihtoehtoja voidaan verrata toisiinsa.

 

Tarvekartoitus 

Ennen hankintapäätöstä on tärkeää kartoittaa hankittava kalusto tarkalla tarvekartoituksella. Tarvekartoituksessa on hyvä vastata ainakin seuraaviin kysymyksiin:

Soveltuvuusarviointi:

 • Mikä on kaluston käyttötarkoitus eli mistä tarve syntynyt?
 • Mikä on kaluston soveltuvuus nykyisiin työtapoihin?
  • Onko tarvetta muuttaa työtapoja ajantasaisempiin ja tehokkaampiin eli koulutustarve?
 • Soveltuuko olemassaoleva ympäröivä kalusto nykyisiin tai uusiin työtapoihin
  • Kartoita myös hankittavan kaluston ympärillä oleva kalusto ja tarvikeet
 • Mitkä ovat kaluston käyttöolosuhteet, soveltuuko hankittava kalusto olosuhteihin. Esimerkiksi Suomen sääolosuhteet?

Taloudellinen arviointi:

 • Mikä on kaluston koko hankintahinta?
 • Mikä on kaluston käyttöaste?
 • Mitkä ovat kaluston vuotuiset huoltokustannukset?
 • Mitkä ovat kaluston vuotuiset vakuutuskustannukset?
 • Mitä muita mahdollisia kalustoon liittyviä kustannuksia on olemassa?
 • Mikä on yhtiön tämän hetken keskiarvoinen korkokulu (WACC)?
 • Montako maksuerää leasing ratkaisussa on?
 • Mikä on leasingrahoituksen kuukausimaksu?
 • Mitkä ovat leasing mallin laskutuskustannukset?
 • Mikä on leasingin avausmaksu?
 • Miten määrittyy leasingin vuokra-ajan jälkeinen lunastushinta?
 • Mitä kalusto maksaisi vuokrattuna?

 

Taloudellinen vertailu

Kun ylläolevat tiedot on saatu, voidaan arvioida kaluston hankinnan taloudellisuutta alla olevan taulukon avulla:

 

Määrittele kalustohankinan vihreät kentät tarvekartoituksen perusteella.

 
Näyttökuva (108).png
 
 
Näyttökuva (109).png
 

Kalustolaskentataulukon excel mallissa on tarkemmat täyttöohjeet rahoitusvaihtoehdon valintaan.

Lataa excel taulukko TÄSTÄ.

 

Omarahoitus

Tässä vertailussa omarahoitus eli ns. kassasta ostaminen tarkoittaa kaluston hankintaa yhtiön omalla tai vieraalla pääomalla, joka on kassassa. Yhtiön kokonaisrahoituksen kautta hankinnan tekeminen on usein vakavaraisissa ja jo jonkin aikaa toimineissa yrityksissä taloudellisesti kannattavin vaihtoehto. Jos toimijan kassaan on kerääntynyt hankintaa varten riittävästi rahaa on hankinta helppoa ja suoraviivaista. Jos kuitenkin toimija käyttää liiketoiminnassaan erinäköisiä lainamekanismeja voi kassasta toimittajalle maksaminen vaatia taloudellisia toimija, kuten lainoja tai sijoituksia yhtiöön.

Vertailutaulukko käyttää yhtiön pääoman arvioinnissa tässä WACC-arvoa joka on painotettu pääoman keskiarvoinen kustannus. Tämän arvioin laskentakaavan voit löytää TÄÄLTÄ. Hankinnan tekijä voi kuitenkin yleisesti tarkastaa yhtiön WACC-arvon yhtiön talousasiantuntijalta.

 

Leasing

Leasing tarkoittaa hankittavan tuotteen pitkäaikaista vuokrausta, jossa tuote vuokrataan sovituksi vähimmäisajaksi leasingvuokraa vastaan. Vuokra on aina arvonlisäverollista ja vähennyskelpoisia kuluja. Tuotteen omistusoikeus on tällöin aina tuotetta vuokraavalla yrityksellä, vaikka tuotteen hankkineella taholla onkin käyttöoikeus vuokrattavaan tuotteeseen. Yleensä vakuutena toimii hankittava tuote. Leasing soveltuu hyvin, kun hankittavat tuotteet menettävät nopeasti arvonsa ja kun yritys ei halua sitoa varoja ostamalla tuotetta.

Leasingin eri muotoja ovat rahoitusleasing ja käyttöleasing. Leasingtyypistä riippuen tuotteen hankkinut taho voi lunastaa tuotteen itselleen. Pääsääntöisesti vuokrattava tuote palautuu sitä vuokranneen yrityksen omistukseen.

Leasing vaihtoehto voi tulla kyseeseen jos yhtiöllä ei ole käytettävissä muita rahoituskanavia tai Leasing rahoituksen todellinen vuosikorko on yhtiön WACC-arvoa alempi. Leasing sopimukseen on yleisesti helpompi saada rahoitus ilman erillisiä vakuuksia verrattuna perinteisiin lainoihin.

Järkevä – Ratkaisut avustaa teitä leasing sopivan leasing ratkaisun löytämisessä.

 

Vuokraaminen

Helppo ja nopea tapa tarvittavan tuotteen hankkimiseksi on sen vuokraaminen. Vuokrausvaihtoehto on yleensä kannattava vähäisen käyttöasteen kohdalla. Kyseessä voi myös olla satunnaisesti, mutta nopeasti toimeenpantavat urakat joilla on lyhytaikainen kesto. Tällöin toimija vuokraa kaluston kalustovuokrausyhtiöltä ja voi tilittää sen suoraan toimintansa kuluksi.

 • Laitehankinta on nopeaa ja helppoa
 • Yritys maksaa laitteista vuokraa sovitun ajan, jolloin yritys välttyy raskailta kertainvestoinneilta
 • Vuokrat jakautuvat vain vuokrakaudelle
 • Sopimukselle voidaan kätevästi lisätä laitteita tarvittaessa

 

Järkevä – Ratkaisut

Autamme teitä mielellämme niin kalustohankinnoissa kuin niihin liittyvissä rahoitusratkaisuissakin. Kalustohankinta tarpeen ilmetessä voitta ottaa yhteyttä meihin niin kartoitetaan yhdessä teille sopivin kalusto sekä kaluston hankintaan sopivin rahoitusratkaisu.

 

Henri Memonen